Casemanagement


Sinds een aantal jaren is de Wet Verbetering Poortwachter actief. Volgens deze wet is de werkgever verantwoordelijk bij langdurig verzuim van een medewerker. Werkgever en medewerker moeten samen een plan voor re-integratie maken.

 

Omdat het begeleiden van een medewerker in het re-integratieproces vaak een behoorlijke belasting is voor de werkgever biedt Regiopoortwachter Zuidoost hulp met deskundige casemanagers die kunnen ondersteunen bij de begeleiding.

 

Uiteraard krijgt u een vaste arbeidskundig casemanager die de specifieke situatie kent en u goed kan adviseren over de te nemen stappen. De casemanager helpt bij het maken van afspraken en onderneemt actie als dat nodig is. Alles staat in het teken van een snelle en duurzame werkhervatting. Ook gaat de arbeidskundig casemanager na, welke mogelijkheden er voor de uitgevallen medewerker zijn om bij het bedrijf betrokken te blijven met bijvoorbeeld aangepaste werkzaamheden.

 

Taken

De belangrijkste taken van de arbeidskundig casemanager:

  • procesbewaking
  • begeleiding naar eigen of aangepast werk
  • maken van plan van aanpak
  • aansturen en aanspreekpunt bedrijfsarts
  • aanspreekpunt arbeidsdeskundige
  • eventuele terugkoppeling naar verzekering
  • opstellen verdere wettelijke verplichtingen
  • aanspreekpunt werkgever, medewerker en UWV.

Contact

Grotestraat 43

5991AV  Baarlo

 

Telefoon: 0 (+31) 88 - 077 04 00

E-mail: info@rpwzo.nl

Copyright Regiopoortwachters.nl 2021