Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2018

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het volgende:

 

  • Telefonisch ziekteverzuim melden
  • MKB Najaarsbijeenkomsten
  • Leeuwentandem wint UCI Wereldbeker
  • Inloggen in Verzuimsignaal met een USB Beveiligingssleutel

Nieuwsbrief april 2018

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

 

 

Nieuwsbrief februari 2018

Zoals in onze nieuwsbrief van december 2017 is aangekondigd, vindt u het werknemersbestand van uw organisatie zeer binnenkort in het HR portaal van Regio HR.

Via deze vooraankondiging willen wij u wijzen op het e-mailbericht dat u binnen twee weken van ons ontvangt. In dat e-mailbericht treft u een link aan naar het HR Portaal en maakt u daar uw eigen inlog voor uw organisatie aan.

Nieuwsbrief december 2017

Door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking moet Regiopoortwachters.nl organisatorische maatregelen treffen om met u te kunnen blijven samenwerken en zo te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Deze wetswijziging heeft, los van onze samenwerking, ook gevolgen voor uw organisatie. Lees deze nieuwsbrief daarom met aandacht, zodat u goed geïnformeerd bent.

Contact

Grotestraat 43

    5991 AV Baarlo

 

Telefoon: 0 (+31) 88 - 077 04 00

E-mail: info@rpwzo.nl

STUUR EEN BERICHT

Copyright EVI Groep 2018