NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020

REGIOPOORTWACHTERS.NL, LIFEWORK EN REGIO HR

 

Met belangrijke info over uw gratis Corona Werkgever Helpdesk

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over het volgende:

  • Week van de RI&E: doe de RI&E Check
  • Prinsjesdag: de belangrijkste punten voor werk en inkomen op een rij
  • Tarieven Regiopoortwachters.nl 2021 en uitbreiding dienstverlening
  • Haal nu uw griepprik
  • Regio HR biedt u een gratis Corona Werkgever helpdesk

Week van de RI&E: doe de gratis RI&E Check

Deze week (vanaf 21 september 2020) start de week van de Risico-inventarisatie. Dit jaar is  het thema ‘de ondernemer centraal’. Als werkgever en ondernemer weet u vaak als de beste wat er speelt in uw organisatie, ook wanneer het gaat om de risico’s op het gebied van gezond en veilig werken. Echter de actualiteit leert dat door de komst van het coronavirus er nieuwe, specifieke aandachtspunten bij zijn gekomen die er voor zorgen dat een up-date van de RI&E noodzakelijk is. Wij bieden u een RI&E check aan waarbij wij voor u bepalen of het weer tijd is om uw RI&E te laten actualiseren. Bijvoorbeeld met een Corona-addendum. Het Corona addendum speelt in op de noodzaak om aandacht te besteden aan “hoe gaat het bedrijf de aankomende periode om met Corona”. Voor veel bedrijven is het duidelijk dat zij niet meer terug zullen gaan naar de oude situatie wanneer het gaat om thuiswerken. Thuiswerken wordt een blijvend fenomeen, waardoor er aandacht moet worden besteed aan de thuiswerk plek en de urgentie om deze te optimaliseren om zo ziekteverzuim te voorkomen. Een RI&E check is dan een verstandige stap. Neem contact met ons op en / of wij nemen contact met u op. Lifework telefoonnummer 085 - 273 32 42, Email: info@lifework.nl

Prinsjesdag: Werk en inkomen

Voor meer informatie, klik hier

 

De belangrijkste punten op een rijtje

 

Verlenging steunmaatregelen Covid

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober diverse lopende steunmaatregelen tot 1 juli 2021. Hierbij gaat het om de regelingen Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

 

Stimuleren naleving Risico-inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

De overheid zet het controleren en sanctioneren op naleving van de aanwezigheid van een actuele RI&E voort.

 

Alcohol-, Drugs-en Medicijntesten

Het ministerie van SZW werkt aan wetgeving om het voor bedrijven mogelijk te maken alcohol-, drugs-en medicijntesten te laten uitvoeren

 

Loondoorbetaling bij ziekte

Vanaf 2022 ontvangen ondernemers een compensatie voor de kosten van het tweede ziektejaar. Ook wordt het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer in 2021 leidend bij de zogenaamde RIV-toets (toets op het re-integratieverslag) door UWV.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Eind dit jaar of begin volgend jaar zal er een uitgewerkt voorstel door de minister van SZW naar de Tweede Kamer gestuurd worden. Dit is een uitwerking van het advies afkomstig van de Stichting van de Arbeid om zelfstandigen zonder personeel verplicht te verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico.

 

Belasting op arbeid omlaag

Het kabinet verlaagt ook in 2021 de lasten op arbeid. Dit komt in de eerste plaats door een hogere arbeidskorting.

 

Tijdelijke verruiming Werkkostenregeling

In navolging van een eerder besluit wordt nu bij wet (lettertype te groot) goedgekeurd dat voor het jaar 2020 wordt uitgegaan van een vrije ruimte die voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% van dat deel van die fiscale loonsom bedraagt.

Haal nu uw griepprik

Griep-, verkoudheid-, Corona-klachten. Welke klachten ondervindt uw werknemer in de komende donkeren maanden? En hoe gaat u hier vervolgens mee om? Wordt de werknemer naar huis gestuurd en op Corona getest indien deze een snotneus en/of verhoging heeft? Met als gevolg dat uw medewerker niet productief is omdat hij de uitslag af moet afwachten. Om te voorkomen dat uw werknemer met dergelijke klachten, vanwege een griepvirus thuis komt te zitten, kunt u nu ook uw werknemers alvast een griepprik aanbieden. Let op, deze griepprik voorkomt niet dat uw werknemer ziek kan worden met het Corona-virus. Klik hier voor de griepprik die u voor uw werknemers via Poortwachterdirect kunt bestellen.

Tarieven en dienstverlening Regiopoortwachters.nl

Per januari 2021 indexeren wij de standaardtarieven met 1,5% o.b.v. de CBS Totaalindex juli 2020. Wij voeren (i.t.t. een groot aantal andere arbodiensten) geen Corona-verhoging door. Let op: de standaardtarieven zijn de tarieven die niet vallen onder speciale prijsafspraken die wij maken met werkgeverorganisaties en verzekeraars die soms een deel van onze kosten voor hun rekening nemen. De verzuimpakketten met een abonnementstarief van € 115 en € 125 euro stijgen naar € 117 en € 127 per werknemer per jaar. Een verrichtingenpakket kost in 2021 € 18,50 (protocol week 2) respectievelijk € 23,50. De losse uurtarieven van de bedrijfsarts en de arbeidskundig casemanager bedragen € 198 en € 125 per uur. Binnen onze sector zijn onze tarieven gemiddeld te noemen. Doordat onze casemanagers in de zogenaamde taakdelegatie van de bedrijfsarts staan (zie onze eerdere nieuwsbrief) kunnen we u en uw zieke werknemers sneller helpen. In maart 2020 lanceren we voor alle klanten een app die u via uw telefoon kunt gebruiken, waar u niet alleen verzuimmeldingen op kunt verrichten, maar ook een gratis bedrijfsscan kunt uitvoeren. Een bedrijfsscan die u helpt het beste rendement uit uw team en / of personele organisatie te halen. Ook brengen wij de zogenaamde “rode knop” onder uw aandacht zodat u 24/7 en bij calamiteiten altijd op ons kunt rekenen.

Gratis Corona Werkgever Helpdesk van Regio HR

https://www.werkgeversencorona.nl

 

Uw bent door uw aansluiting bij Regiopoortwachters.nl (zonder meerkosten) aangesloten bij Regio HR. Naast de toegang tot uw eigen Regio HR Adviseur en het HR Portaal heeft Regio HR speciaal voor u een gratis Corona helpdesk opgezet. Uit onze contacten met onze klanten begrijpen wij dat nog niet iedereen deze helpdesk ontdekt heeft. Hierom een herhaling van ons vorige bericht over de Corona Werkgever Helpdesk.

 

De expertise van de helpdesk is met name gericht op Corona en alles wat met arbeidsrecht en personeelsmanagement te maken heeft. Denk hierbij aan onderwerpen als:

 

  • Hoe ga ik te werk als ik mijn personele organisatie wegens Corona moet herstructureren?
  • Wat te doen als mijn zieke werknemer door de Corona crisis niet kan re-integreren?
  • Mag ik mijn werknemers verzoeken af te zien van de periodieke loonsverhoging als mijn bedrijf teveel onder de gevolgen van Corona lijdt?
  • Wat doe ik als mijn werknemer weigert naar zijn werk te komen omdat hij bang is besmet te raken?
  • Mijn werknemer wil zijn vakantieaanvraag intrekken, moet ik daar akkoord mee gaan?

De onderwerpen op de website hebben een vraag en antwoord structuur. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Regio HR via de online chatfunctie op de website of bel met de Werkgever & Corona helpdesk, telefoonnummer 085 - 130 96 49. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen, mail uw vraag dan naar corona@regiohr.nl.

Uiteraard kan Regio HR u nu ook begeleiden bij de personele reorganisatie van uw bedrijf als dat nodig is. En straks als het werk weer aantrekt helpen de Regio HR Adviseurs u graag bij het opzetten van een  personeelsplanning en de werving en selectie van personeel dat goed bij uw bedrijf past.

Contact

Grotestraat 43

5991AV  Baarlo

 

Telefoon: 0 (+31) 88 - 077 04 00

E-mail: info@rpwzo.nl

Copyright Regiopoortwachters.nl 2021