Verzuimbegeleiding

 

Verzuimbegeleiding blijft een belangrijk aandachtspunt. Alle betrokkenen hebben immers baat bij een snelle terugkeer van uw verzuimende medewerker(s) in het arbeidsproces. Resultaatgerichte verzuimbegeleiding wordt gerealiseerd door een optimale samenwerking en afstemming tussen de werkgever, medewerker en uw arbodienst.

 

Bij Regiopoortwachter Zuidoost is de arbeidskundig casemanager het vaste aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers van onze opdrachtgevers, voor alle zaken op het gebied van arbo en gezondheid. Zij is bekend met de bedrijven waarvoor gewerkt wordt, met de contactpersoon, de cultuur en de aard van de werkzaamheden van het bedrijf.

 

Bij verzuim neemt de arbeidskundig casemanager contact op met zieke werknemers en leidinggevenden en schakelt zo nodig de bedrijfsarts in. De rol van deze professional is zeer belangrijk in de hele aanpak van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Naast informatie inwinnen bij de verzuimende medewerker, kan de arbeidskundig casemanager  ook worden betrokken bij verschillende overlegvormen op allerlei niveaus bij de opdrachtgever, eventueel aangevuld met de bedrijfsarts.

 

Ervaring leert dat de meerderheid van de verzuimende medewerkers na een paar dagen al weer het werk hebben hervat. Na 2 weken, is van de mensen die zich hebben ziek gemeld, nog maar zo’n 15% ziek. Dit betekent ook dat de rol van de leidinggevende verandert gedurende het tijdpad. Regiopoortwachter Zuidoost biedt verzuimbegeleiding aan die is afgestemd op de behoeften en wensen van de organisatie en die Poortwachterproof is.

 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 088 - 077 04 00.

Contact

Grotestraat 43

5991AV  Baarlo

 

Telefoon: 0 (+31) 88 - 077 04 00

E-mail: info@rpwzo.nl

Copyright Regiopoortwachters.nl 2021